หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
รหัส : HKG01
เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 2561
ราคา 12,999.00 บาท

05 มกราคม 2018

ผู้ชม 80 ผู้ชม

 CODETOUR : HKG01

 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4D3N

 เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 2561

 ราคาเริ่มต้น 12,999.-

 โดยสายการบิน AIR ASIA

ดาวน์โหลดโปรแกรม  ทำการจองผ่านทางไลน์