หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เกาหลี
รหัส : KR31
เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 16,900.00 บาท

30 ธันวาคม 2017

ผู้ชม 86 ผู้ชม

 CODETOUR : KR31

 Ice Freezing Korea 4D3N

 เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

 ราคาเริ่มต้น 16,900.-

 โดยสายการบิน AIR ASIA X

ดาวน์โหลดโปรแกรม  ทำการจองผ่านทางไลน์