หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เกาหลี
รหัส : HKSXX53C01
เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 15,999.00 บาท

30 ธันวาคม 2017

ผู้ชม 81 ผู้ชม

 CODETOUR : HKSXX53C01

 KOREA WINTER SEORAK & SKI 5D3N

 เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

 ราคาเริ่มต้น 15,999.-

 โดยสายการบิน TW , 7C , ZE

ดาวน์โหลดโปรแกรม  ทำการจองผ่านทางไลน์